Skriv ut den här sidan

Postoperativ träning

Efter en operation krävs det ofta sjukgymnastik och träning för att kroppen ska fungera bra igen.

Träning individuellt eller i grupp för exempelvis hand, höft- och knäopererade riktar in sig på den specifika problematik som finns efter en operation i höft och knä.

Utifrån de senaste rönen tränar vi de kroppsfunktioner som behöver extra fokus.