Skriv ut den här sidan

Lymfterapi

Lymfterapeuten bedömer och behandlar lymfödem, vilket är en svullnad som vanligast uppstår i arm eller ben. Lymfödem orsakas av ett skadat lymfsystem t.ex. efter cancerbehandling och kallas då ”sekundärt lymfödem”. Lymfödem kan också uppstå p.g.a. en medfödd svaghet i lymfsystemet och kallas då ”primärt lymfödem”.

Behandling enligt KFÖ – Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi.

I denna ingår:

-         Kompression

-         Manuellt Lymfdränage

-         Motion och Rörelseövningar

-         Hudvård 

Behandlingen anpassas efter den enskilde patientens behov och det görs kontinuerliga uppföljningar av lymfödem och kompressionsstrumpor.

Stor vikt läggs på instruktioner i egenvård.

 

 Vi kan erbjuda lymfbehandling på vår mottagning i Bromma Rehab Västra.

Senast ändrad: 2017-05-31