Skriv ut den här sidan

Demensutredning

Som en del i en demensutredning gör en arbetsterapeut en funktions- och aktivitetsbedömning i ditt hem.