Skriv ut den här sidan

Bassängträning

Bassängträning är en vanlig och efterfrågad behandlingsmetod vid till exempel smärta, försämrad rörlighet och försämrad styrka.

Att träna i vatten är ett skonsamt sätt att träna. Eftersom det är lättare att förflytta sig i vatten än på land kräver rörelser mindre muskelarbete och lederna avlastas.

Själva vattenmotståndet kan i sin tur ha en liknande funktion som träningsredskap uppe på land. Bassängträning kan också vara ett mjukt sätt att påbörja en träning som sedan kan göras tyngre.

Bassängträningen sker på Beckomberga simhall.