Skriv ut den här sidan

Neuroteamet

Vi vänder oss till dig över 18 år som ny- eller återinsjuknat i stroke samt för dig med förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom.

Vi tar emot dig som bedöms vara i behov av fortsatt rehabilitering med vår specifika kompetens och i direkt anslutning till utskrivning från heldygnsvården.

I vårt team arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer och logopeder tillsammans. Till oss kan du vända dig om du bor i Bromma, Kista, Spånga, Hässelby eller Vällingby.

Vi tar emot dig som kommer från akutsjukhus, rehabiliteringsenheter, annan vårdverksamhet (till exempel vårdcentral) samt kommunens företrädare. Det är din läkare som skickar dig till oss via remiss.

Du kan även själv ta direktkontakt med oss. Du kan kontakta oss via
Telefonnummer: 08-123 390 70
Fax: 08-760 24 99